Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Potwierdzonym wynikiem grupy krwi jest wyłącznie wynik oparty na dwóch badaniach, wykonanych z dwóch próbek krwi pobranych od pacjenta, każdorazowo zidentyfikowanego, w różnym czasie, z dwóch różnych miejsc wkłucia.”

Badanie obejmuje dwukrotne oznaczenie antygenów A, B i D, oznaczenie przeciwciał regularnych anty-A i anty-B oraz przynajmniej w jednym badaniu, przeciwciał odpornościowych.

W przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, ich identyfikacji dokonuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, na zlecenie lekarza lub pacjenta.

Za potwierdzony wynik grupy krwi uznaje się:

  • Dwa zgodne wyniki grupy krwi.
  • Wynik grupy krwi zawierający wpisy o dwóch zgodnych oznaczeniach.
  • Wynik grupy krwi wpisany do KREWKARTY.
  • Wynik grupy krwi wpisany w legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych.

Do wypisania KREWKARTY  konieczny jest potwierdzony wynik grupy krwi oraz dowód osobisty lub paszport.

*http://krewkart.pl/index.php?choice=wzor

 

Wynik grupy krwi z jednego oznaczenia (jednego pobrania krwi)  to niepotwierdzony wynik grupy krwi, który wydaje się pacjentowi w formie papierowej.
Pobranie materiału do badań serologicznych nie wymaga skierowania od lekarza ani wcześniejszego specjalnego przygotowania pacjenta.
W przypadku noworodków i niemowląt do 4 miesiąca życia oznacza się tylko antygeny A, B i D a wynik wydaje się tylko w formie opisowej.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.