Szczegółowe przygotowanie do badań

 

Pobranie krwi - czynniki przedanalityczne wpływające na wynik badania laboratoryjnego

 • Optymalny czas pobrania krwi to godziny poranne między godziną 7:00 a 10:00 (stężenie niektórych parametrów wykazuje zmienność w zależności od pory dnia).
 • Krew należy pobierać na czczo ok. 12 godzin po przyjęciu ostatniego posiłku (po posiłku następuje wzrost niektórych parametrów we krwi wskutek wchłaniania i metabolizmu składników pożywienia).
 • W terapii monitorowanej np. przy stosowaniu doustnych antykoagulantów pacjenci na badanie krwi powinni za każdym razem zgłaszać się o tej samej porze, przed przyjęciem kolejnej dawki leku (pozwoli to na uniknięcie błędnej interpretacji wyniku przez lekarza).
 • Spożywanie alkoholu w ciągu ok. 48 godzin przed badaniem powoduje wzrost stężenia enzymu GGTP oraz  wzrost objętości erytrocytów (MCV).
 • Przyjmowanie witaminy C (kwas askorbinowy) może wpłynąć na fałszywy odczyt parametrów w ogólnym badaniu moczu.
 • Stosowanie terapii estrogenowej u kobiet wpływa na wzrost stężenia fibrynogenu, tyroksyny (T4) i kortyzolu.
 • Duży wysiłek fizyczny powoduje podwyższenie stężenia: białka, kreatyniny, kwasu moczowego, fosforanów, kinazy kreatynowej (CK), aminotransferazy asparaginowej (AST) i dehydrogenazy mleczanowej (LDH).

 

Dobowa zbiórka moczu

Podczas zbiórki dobowej mocz należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu w odpowiednim naczyniu zbiorczym, umożliwiającym odczytanie objętości zebranego moczu.

Do niektórych badań niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego środka konserwującego.

 • Zbiórkę rozpoczynamy rano np. o godzinie 7:00.
 • Oddajemy mocz do toalety (pęcherz moczowy pusty).
 • Każdą następną porcję moczu zbieramy do naczynia zbiorczego.
 • Zbiórkę dobową kończymy o godzinie 7:00 rano następnego dnia włącznie z porcją moczu oddaną o godzinie 7:00.
 • Po zakończeniu zbiórki mierzymy objętość dobową moczu, mieszamy mocz kilkakrotnie obracając naczynie góra-dół, odlewamy do małego pojemnika 10-50 ml i dostarczamy do laboratorium.
 • Pojemnik należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz podać odczytaną objętość dobową moczu (ilość ml).

 

Badanie ogólne moczu

Mocz na badanie ogólne przyjmujemy w plastikowych pojemnikach zakupionych w aptece.

Instrukcja pobrania próbki moczu do badania ogólnego:

 • Mocz do badania pobieramy z pierwszej porannej porcji moczu (środkowy strumień) oddanego rano po nocnym spoczynku. 
 • Przed oddaniem moczu do badania należy umyć wodą zewnętrzne narządy moczowo – płciowe.
 • Mocz należy zebrać do czystego, szczelnie zamykanego pojemnika w ilości ok. 50 ml.
 • Pojemnik należy czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem i do 2 godzin dostarczyć do laboratorium.

Pobieranie moczu u noworodków i niemowląt wymaga zastosowania specjalnych woreczków foliowych, które przyklejamy do skóry po umyciu wodą okolic narządów moczowo – płciowych.

Nie należy pobierać moczu po znacznym i długotrwałym wysiłku fizycznym.

U kobiet w czasie menstruacji nie zaleca się wykonywania badania moczu.

 

Posiew moczu na podłoże transportowo-wzrostowe (typu Uromedium, Uricult)

Instrukcja pobrania materiału:

 • Mocz do badania pobieramy z pierwszej porannej porcji moczu (środkowy strumień) oddanego rano po nocnym spoczynku.
 • Przed badaniem należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, osuszyć.
 • Przemyć starannie ciepłą wodą i mydłem okolice ujścia cewki moczowej.
 • Oddać niewielką ilość moczu, w celu wypłukania cewki moczowej z bakterii i nabłonków, a następnie zebrać mocz do sterylnego pojemnika (środkowy strumień moczu).
 • Płytkę z podłożem transportowo-wzrostowym odkręcić a następnie dokładnie zanurzyć w oddanym moczu na ok. 10 sekund.
 • Odsączyć nadmiar moczu na jednorazowym ręczniku i zakręcić płytkę.
 • Mocz wylać do toalety.
 • Podłoże transportowo-wzrostowe należy czytelnie opisać imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania materiału.
 • Dostarczyć do laboratorium maksymalnie do 24 godzin od pobrania.

U kobiet w czasie menstruacji nie zaleca się wykonywania badania moczu.

 

Posiew moczu u niemowląt i dzieci

W przypadku braku możliwości pobrania moczu ze środkowego strumienia można użyć sterylnego, przyklejanego woreczka. Należy pamiętać o rygorystycznym przestrzeganiu zasad higieny.

 • Woreczek przykleić wkrótce przed spodziewanym oddaniem moczu.
 • W celu uniknięcia zanieczyszczenia (wyniki fałszywie dodatnie) należy odkleić woreczek zaraz po oddaniu nawet niewielkiej ilości moczu.

Bez względu na sposób pobrania - do badania mikrobiologicznego wskazany jest mocz z nocy (poranny).

 

Krew utajona w kale

Kał do wykrycia krwi utajonej przyjmujemy w czystych, suchych pojemnikach zakupionych w aptece.

Przygotowanie do badania:

 • Nie należy pobierać próbek podczas menstruacji(a także w ciągu 3 dni po), jeśli występuje krwawienie z hemoroidów lub krew w moczu.
 • Spożywanie alkoholu i kwasu acetylosalicylowego w ciągu ok. 48 godzin przed badaniem może powodować występowanie podrażnień żołądkowo-jelitowych, co prowadzi do krwawienia utajonego.
 • Nie stosować żadnych ograniczeń żywieniowych.

Instrukcja pobrania próbki kału:

 • Próbkę o objętości około 2 – 4 g pobrać do czystego, suchego pojemnika.
 • Pojemnik szczelnie zamknąć.
 • Pojemnik należy czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem,  do 2 godzin dostarczyć do laboratorium.

 

Doustny test tolerancji glukozy (DTTG)

Przed każdym testem obciążenia glukozą wykonujemy bezpłatnie oznaczenie poziomu glukozy na glukometrze.

Test tolerancji glukozy polega na :

 • Pobraniu krwi na czczo.
 • Wypiciu w ciągu 3-5 min. 75 g rozpuszczonej w wodzie glukozy.
 • Ponownym pobraniu krwi po upływie 2 godzin.

 

Pobranie wymazu u mężczyzn z narządów płciowych

Przygotowanie do wymazu:

 • Na 48 godzin przed pobraniem próbki należy zachować abstynencję seksualna.
 • W dniu pobrania nie stosować zabiegów higienicznych w okolicach narządów płciowych, nie używać kremów i maści, nie stosować środków dezynfekujących i przeciwbakteryjnych.
 • Wymaz zrobić nie wcześniej niż 2-3 godziny po ostatnim oddaniu moczu.

Wymaz z prącia:

 • Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
 • Wymaz pobrać poprzez kilkakrotne potarcie ruchem okrężnym rowka zażołędnego (wokół penisa) na całej długości, spod napletka oraz z okolic ujścia cewki moczowej.
 • Wymazówkę umieścić w podłożu transportowym (wcześniej łamiąc ją do odpowiedniej długości).

Wymaz z cewki moczowej:

 • Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
 • Wprowadzić wymazówkę do cewki moczowej na głębokość około 1 cm, przytrzymać nieruchomo przez ok. 5 - 10 sekund, a następnie kilkakrotnie nią obrócić.
 • Wyjąć wymazówkę i umieścić ją w podłożu transportowym (wcześniej łamiąc ją do odpowiedniej długości).

 

Mocz do badania w kierunku HPV i zakażeń układu moczowo-płciowego

Aby pobrać próbkę moczu należy:

 • Opisz sterylny, zakręcany pojemnik swoim imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz datą pobrania materiału.
 • Umyj dłonie.
 • Otwórz pojemnik na mocz, ale nie dotykaj wnętrza kubka ani obręczy.
 • Zbierz pierwsze 10-20 ml moczu do sterylnego pojemnika, wcześniej powstrzymując się od oddawania moczu przez co najmniej dwie godziny przed pobraniem próbki.
 • Zakręć pojemnik.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.