Pierwsze laboratorium Centrum Medycznego MEDYK powstało w 1994 roku przy ul. Jagiellońskiej 30 w Rzeszowie. Obecnie mamy 4 laboratoria zlokalizowane w:

 • Rzeszowie
 • Rudnej Małej (Szpital)
 • Strzyżowie (Szpital)
 • Sanoku 

Wykonujemy badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej: 

 • chorób układu sercowo-naczyniowego
 • chorób nerek i dróg moczowych
 • zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej
 • chorób autoimmunologicznych
 • chorób układu wewnątrzwydzielniczego (zaburzenia wydzielania hormonów)
 • chorób układu pokarmowego
 • serologii grup krwi
 • chorób metabolicznych
 • chorób układu krwiotwórczego
 • chorób układu krzepnięcia (monitorowanie stężenia doustnych antykoagulantów)
 • chorób nowotworowych
 • chorób zakaźnych
 • chorób genetycznych

Współpracujemy i wykonujemy badania dla ok. 100 jednostek medycznych na terenie Podkarpacia oraz kilku tysięcy firm w zakresie Medycyny Pracy (badania wstępne i okresowe). Jesteśmy autoryzowanym ośrodkiem, w którym można pobrać materiał do badań DNA w celu ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Wykonujemy również badania w ramach programów międzynarodowych, prowadzonych przez Ośrodek Badań Klinicznych oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe, działające w strukturach CM MEDYK. We współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy program Profilaktyka 40 plus.

Polityka jakości

Najważniejszym celem naszej polityki jakości jest dbanie o dobro pacjenta poprzez wykonywanie na wysokim poziomie badań laboratoryjnych, które posłużą do celów diagnostycznych, profilaktycznych oraz monitorowania leczenia. Aby to osiągnąć wdrażamy System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 15189, który pozwoli nam na ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych usług i sprawne funkcjonowanie laboratorium.

Wysoki standard usług medycznych zapewnia wykwalifikowany personel laboratorium oraz nowoczesna aparatura medyczna wiodących firm diagnostycznych. W naszych punktach pobrań działają profesjonalne zespoły medyczne pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. 

Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna jest realizowana poprzez stosowanie odpowiednych do danego parametru materiałów kontrolnych. Uczestniczymy również w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, czego potwierdzeniem są uzyskane przez nas certyfikaty.

Certyfikaty

  Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi   

Podstawowym zadaniem Centralnego Ośrodka jest ocena wiarygodności wyników badań laboratoryjnych poprzez organizację porównawczych sprawdzianów międzylaboratoryjnych.

 RIQAS

Jest największym międzynarodowym programem EQA na świecie. Uczestniczy w nim ponad 55 000 laboratoriów w 134 krajach.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.